MKV97

Dimenzije: Širina: 33 mm Dužina: 47 mm Debljina: 1,6 mm Karakteristike: Materijal: Metal Boja: Staro srebro Pakiranje:

0,00 €