MKV91

Dimenzije: Širina: 33,5 mm Dužina: 38 mm Debljina: 1,7 mm Karakteristike: Materijal: Metal Boja: Staro srebro Pakiranje:

0,00 €