MKV73

Dimenzije: Širina: 18,5 mm Dužina: 24x18,5 mm Debljina: 8 mm Karakteristike: Materijal: Metal Boja: Staro srebro Pakiranje:

0,00 €