MKV66

Dimenzije: Širina: 18,5 mm Dužina: 29x18,5 mm Debljina: 4,5 mm Karakteristike: Materijal: Metal Boja: Staro srebro Pakiranje:

0,00 €